En Trygg Bostadsaffär


TRYGGHETSPAKETET INNEHÅLLER FÖLJANDE MOMENT:

  • Ansvarsförsäkring Styrelse
  • Byggherreansvarsförsäkring
  • Fastighetsförsäkring
  • Entreprenadförsäkring
  • Garantitid 2 år
  • Inköpsgaranti, garanti att eventuellt osålda lägenheter förvärvas

GÖR DITT LIVS AFFÄR TRYGGT OCH SÄKERT!

VÅRT KÖSYSTEM

Så fort ett projekt har öppnat är det dags att göra en intresseanmälan. Ju tidigare du registrerar dig, desto större valmöjlighet har du när du ska välja bostad. En intresseanmälan gör att du får ett ködatum som är samma som ditt anmälningsdatum. För att kunna få information om projektet och inbjudan till säljstart behöver du anmäla dig till projektet. Intresseanmälan innebär inte att du förbinder dig till något och du kan när som helst tacka nej eller gå ur kön.

FÖRHANDSAVTAL

När du bestämt dig för en bostadsrätt upprättas ett förhandsavtal mellan dig som kund och bostadsrättsföreningen. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och innebär att föreningen lovar att upplåta just ”din” lägenhet åt dig och du lovar att köpa bostadsrätten för just din lägenhet. Ett krav om 70% försäljning gäller för att bostadsrättsföreningens skall ta beslutet om att gå vidare med byggnationen av lägenheterna.

I samband med att bostadsrättsföreningen fattat formellt beslut om byggstart samt mottagit tillstånd att ta emot förskott av Bolagsverket gör du en delbetalning på 10 procent av den totala insatsen. Detta sker uppskattningsvis ca 2-3 månader efter att 70% av lägenheterna är sålda.

Innan förhandsavtal tecknas måste kunden ha ett lånelöfte från sin bank.

UPPLÅTELSEAVTAL

Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Av Boverket godkända intygsgivare har granskat planen och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem i bostadsrättsföreningen.
Tidsmässigt sker detta ca 1 månad innan tillträdet till lägenheten.

SLUTBESIKTNING

Innan du flyttar in görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. I samband med garantitidens utgång (2 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören.
Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen. Skador och skavanker som uppkommer efter besiktningen ersätts inte.

TILLTRÄDE

Ca 15 veckor i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din lägenhet – tillträdesdagen.

Senast 14 dagar innan tillträdet betalar du återstående belopp av insatsen och ev. tillval som inte betalts tidigare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *